Tisztelt Megrendelőnk!

A Sportkártya Kft., mint Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 16. pontja alapján ezúton értesíti a Tisztelt Megrendelőket az ÁSZF módosításáról.

A módosítás rövid leírása:

 

Az ÁSZF alábbi pontjai módosultak:
ÁSZF 1.1., 2.1., 2.2., 3., 5.2., 5.6., 5.11., 5.12., 7.2., 7.4., 8.2., 9.3., 11.1., 12.1., 12.2., 12.3., 14.3., 14.10., 15.7., 16.2., 22.7., 23.

Az ÁSZF elérhetősége:
A módosított, egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a Szolgáltató honlapján, a https://sportkartya.hu/ oldalon, illetve az APPLIKÁCIÓBAN kerül közzétételre.

A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2020.10.22.

A módosítás oka: A Szolgáltató üzletpolitikai, üzemeltetési változásai, szolgáltatás bővítése.

A módosítás a már megkötött egyedi szolgáltatási szerződések alapján fennálló szolgáltatási jogviszonyokat, és az azok alapján fennálló díjfizetési kötelezettséget nem érinti.


Budapest, 2020.10.07.

Üdvözlettel,
Sportkártya Kft.